زامبیا

(کشور = زامبیا) (پایتخت: لوزاکا ) (مذهب: کلیساهای مختلف پروتستان (۵۰%) ، کاتولیک رومی (۲۰%) ، آنیمیست)(زبان رسمی: انگلیسی (رسمی)، و زبانهای محلی از جمله نیانجاه بِمبا (۳۴%) ، و تونگا ۱۶% ) (واحد پول: کواچا زامبیا)

مناطق گردشگری:

آبشار ویکتوریا – راه آهن لیوینگستون – موزه ملی لوزاکا – پل آبشار ویکتوریا – موزه لیوینگستون زامبیا

صادرات زامبیا را مس (۸۰ ٪) کبالت، تنباکو و پنبه تشکیل می دهد.پیرامون ۶۸ درصد از زامبیایی ها زیر خط فقر زندگی می کنند . اقتصاد زامبیا متکی است بر استخراج و عمل آوردن مس ، سرب ، روی و کبالت . کشاورزی توسعه ی کمی یافته و بسیاری از مواد غذایی اساسی می باید وارد شود . ذرت ، بادام زمینی و تنباکو کشتهای عمده است .

۳۰
مرداد
۱۳۹۶

پاسخگویی