زامبیا

(پایتخت: لوزاکا–زبان رسمی: انگلیسی ومحلی–واحد پول: کواچا زامبیا

مناطق و امکانات گردشگری:

آبشار ویکتوریا – راه آهن لیوینگستون – موزه ملی لوزاکا – پل آبشار ویکتوریا – موزه لیوینگستون زامبیا

مطلبی کوتا از این کشور:

صادرات زامبیا را مس (۸۰ ٪) کبالت، تنباکو و پنبه تشکیل می دهد.پیرامون ۶۸ درصد از زامبیایی ها زیر خط فقر زندگی می کنند . اقتصاد زامبیا متکی است بر استخراج و عمل آوردن مس ، سرب ، روی و کبالت . کشاورزی توسعه ی کمی یافته و بسیاری از مواد غذایی اساسی می باید وارد شود . ذرت ، بادام زمینی و تنباکو کشتهای عمده است .

 

۳۰
مرداد
۱۳۹۶

پاسخگویی